Merklovický okrašlovací spolek

Naší hlavní činností a účelem spolku je zvelebování a okrašlování veřejného prostoru v místě sídla spolku, jakož i v okolí města Vamberka, a pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí vedoucích k rozvoji života v obci.


Úplné znění našich stanov